Sørreisa

Hvem blir ny rådmann?

Kommunen har fått inn 13 søkere til rådmannsstillingen.

Nåværende rådmann Ann Kristin Trondsen varslet sist høst at hun ikke ønsker å forlenge åremålet sitt når det utløper 1.oktober 2019. Dermed har kommunen måtte se etter hennes arvtaker.

Og når søknadsfristen er gått ut er det kommet inn 13 kandidater til stillingen. De er som følger:

 • Per Rosing-Petersen (57), selvstendig konsulent, Sermersooq (Grønland)
 • Mohammad Bhuiyan (44), Sharaf LPG LTD, Khulshi (Bangladesh)
 • Tor Arne Solvoll (47), daglig leder, Narvik
 • Geir Jøsendal (64), juridisk rådgiver/universitetslektor, Midtre Gauldal
 • Stig Johnny Haugen (56), luftvingsjef ved Luftforsvarets Stasjon Sørreisa / 131 Luftving, Sørreisa
 • Laila Thorsen (51), avdelingsdirektør, Haugesund
 • Lars Ivar Klaussen (39), IT/vedlikeholdsleder, Lenvik
 • Terje Dallari Jacobsen (56), konsulent, Tromsø
 • John Vegard Gystad (45), kommunalsjef plan og utvikling, Balsfjord kommmune, Målselv
 • Cato Mikkelsen (37), økonomisjef, Lenvik
 • Elin Byberg (40), prosjektmedarbeider, Lenvik
 • Bente Johnsen Karlsen (45), kommunalsjef, Lenvik
 • Hilde Elisabeth Grønaas (49), økonomisjef, Lyngen

Søkerlista skal presenteres for formannsskapet og administrasjonsutvalget i kommunen kommende torsdag, og så skal kommunen prøve å få saken klar til behandling og ansettelse i kommunestyret 14.mars.

Stig Johnny Haugen er i dag sjef i Gumpen, 131 Luftving, men har søkt stillingen som ny rådmann i Sørreisa. Foto: Forsvaret.
Rådmann i Sørreisa kommune Ann Kristion Trondsen trer av 1.oktober 2019.

Legg igjen en kommentar