Midt-Troms

Busstoppet «Rustadhøgda» fjernes

For å bedre trafikksikkerheten har Statens Vegvesen besluttet å avvikle et busstopp på E6 på toppen av Rustadhøgda.

Busstoppet ligger i 70-sonen på E6, oppå en bakketopp. Elever har måttet krysse europaveien for å komme til andre korresponderende busser.

Dette påvirker rutene 100, 130, 300, 310, 318, 319 og 342. Troms Fylkestrafikk skriver følgende om endringene, som trer i kraft allerede 1.februar;

På grunn av dårlig sikkerhet ved kryssing av E6 i 70-sone, har Statens Vegvesen besluttet at holdeplassen «Rustadhøgda» ved E6, nordgående retning, skal legges ned fra 1.februar. Nærmeste holdeplass på E6 vil nå være «Rusta» ved avkjøringa til Rusta Befalsmesse. 

Alle skolebusser til/fra Bardufoss ungdomsskole og Bardufoss VGS, skal kjøre inn på holdeplassen «Bardufoss Ungdomsskole», inne på Ole Reistads veg ved skolene/Polarbadet. Dette vil nå også gjelde rute 100 fra gamle Bardufoss VGS (internatet) på fredager klokka 1205, til Tromsø. Denne avgangen vil også svinge inn på holdeplassen «Bardufoss Ungdomsskole»  ca. kl. 1210 for å laste elever som skal nordover mot Tromsø (disse elevene har tidligere måttet krysse E6 for å gå på bussen).

Rute 130 fra Sjøvegan 0825 til Buktamoen 0947 har ofte vært brukt som skoleskyss for elever fra Bardu/Heggelia som starter senere på morgenen. Denne avgangen vil også fra og med fredag 1.februar svinge inn på holdeplassen «Bardufoss Ungdomsskole», alle skoledager.

Legg igjen en kommentar