Midt-Troms

Ny sjef på 139 Luftving

Torsdag ble sjefsskiftet på Bardufoss Flystasjon, 139 Luftving, offisielt markert.

Oberst Eirik Stueland tiltrådte som ny sjef på stasjonen allerede før jul, men i dag ble avtroppende sjef, oberst Helge Martin Rasmussen, takket av etter fem år i jobben og innsetting av ny sjef markert.

Det er tradisjon for å markere sjefsskifter på en skikkelig måte i Forsvaret. Derfor var det full samling blant stasjonens ansatte da Stueland offisielt ble overrakt kommandoen av 139 Luftving på Bardufoss.

– Det er med stolthet jeg nå står foran dere som sjef, men også ydmykhet, sa den nyutnevnte sjefen i sin tale. 

– Jeg tar over en luftving med initiativrikt og sterkt personell som leverer på et svært høyt nivå, fra daglige operasjoner og beredskap til utdanning av soldater og flykadetter, offiserer og spesialister.


Fra venstre: oberst og avtroppende sjef Helge Martin Rasmussen, i midten sjef Luftforsvaret og Generalmajor Tonje Skinnarland og ny sjef for 139 Luftving oberst Eirik Stueland til høyre. Begge foto; Luftforsvaret.

Generalmajor Tonje Skinnarland overleverte luftvingen til ny sjef, og etter oppstillingen dro de på et avdelingsbesøk på stasjonen.

– Stueland har faglig tyngde, bred kompetanse og de riktige personlige egenskapene til å lede virksomheten her på Bardufoss gjennom en krevende omstilling og utvikling i årene som kommer, sa sjef Luftforsvaret under oppstillingen.

Legg igjen en kommentar