Sørreisa

Stig Johnny ny rådmann

Kommunestyret i Sørreisa har onsdag vedtatt å tilby Stig Johnny Haugen rådmannsstillingen fra 1.oktober.

Et ekstraordinært kommunestyremøte stod på agendaen 27.februar, med den ene saken å ansette ny rådmann. Av 13 totale søkere silte man først ut seks stykker, som senere ble til tre. Disse ble innkalt til intervju i et utvidet tilsettingsråd, og to av dem gikk videre til siste «hinder», et dybdeintervju i administrasjonsutvalget i går.

Her ble de to, Stig Johnny Haugen fra Sørreisa og Bente Johnsen Karlsen som i dag er kommunalsjef i Lenvik kommune, også presentert for en praktisk case som skulle løses. På bakgrunn av dette fattet administrasjonsutvalget en innstilling til formannsskapet, som altså i dag også ble behandlet i kommunestyret.

Den gikk ut på å tilby Haugen stillingen, og det ble også det enstemmige vedtaket etter at kommunestyret onsdag ettermiddag hadde behandlet saken.

Ordfører Jan-Eirik Nordahl sier til 9310.no at det ikke er noen bakdel å ha en lokalkjent person i rådmannsstolen i Sørreisa.

– Han er jo en kjent person for de fleste, og kjenner Sørreisa veldig godt, både innen kultur og idrett, næringsliv og i politikken. Som leder i Forsvaret er han jo også godt egnet til å styre Sørreisa administrativt de neste årene, sier Nordahl.

– Det blir veldig bra å ha Stig Johnny med på laget vårt. Han skal jo såklart tenke seg litt om før han eventuelt takker ja til stillingen, men vi håper jo såklart at han gjør det. I motsatt fall går tilbudet til Bente Johnsen Karlsen i Lenvik.

Stig Jonny Haugen er 56 år gammel og er i dag Luftvingsjef ved Luftforsvarets stasjon Sørreisa / 131 luftving. Han vil kunne overta rådmannsjobben etter Ann Kristin Trondsen som har valgt å slutte etter sine 6 åremål i stillingen 1. oktober.

Artikkelfoto i topp; Forsvaret.

Legg igjen en kommentar