Sørreisa

6,3 km ny asfalt i Sørreisa

I sommer skal to strekninger i Sørreisa kommune asfalteres med nytt dekke.

Strekningene det gjelder er Slettnes (ca ved «Lanesbrua») ned til krysset i Skøelv på fylkesvei 84 og Djupvåg til Sørreisa kirke i Tømmervika, fylkesvei 86.

Førstnevnte strekning er på 4030 meter, den andre 2250.

I Målselv skal blant annet 2000 meter ny asfalt legges fra Andselvlia til midtre Andsvatn, noe som også kommer Sørreisafolk til gode.

I Dyrøy blir det også nytt dekke i år, 6500 meter ny asfalt der.

Fylkesrådet skal i 2019 bruke 175 millioner kroner til dekkelegging på fylkesvegene, 65 millioner kroner mer enn i 2018. Nytt av året er også at deler av asfalten som skal legges er produsert på en mer miljøvennlig måte, som medfører at CO2-utslippene fra produksjonen reduseres med ca. 30 prosent.

Legg igjen en kommentar