Sørreisa

Valgresultater 2019

Her er tall og navn for den kommende perioden i Sørreisa kommunestyre.

Fremmøteprosenten for valget var på 63,1%. Det betyr at «sofapartiet» ble nest største «parti» med 36,9%.

✅ AP: 51,4% – 🔟 KSP (41,4% – 7 KSP)
✅ SP: 19,4% – 4️⃣ KSP (6,6% – 1 KSP)
✅ SAML: 15,2% – 3️⃣ KSP (27,4% – 4 KSP)
✅ SV: 4,5% – 1️⃣ KSP (3,7% – 0 KSP)
✅ Høyre: 4,2% – 1️⃣ KSP (10,6% – 2 KSP)

❌ FRP: 2,8% – 0️⃣ KSP (6,3% – 1 KSP)
❌ KRF: 2,6% – 0️⃣ KSP (4,2% – 0 KSP)

KSP = Kommunestyreplasser, 19 totalt. Tall i parantes; (2015-valget).

✅ / ❌ = får plass/ikke plass i kommunestyret.

Blanke/forkastede stemmer: 25 (13).

Disse får plass i kommunestyret

▪️ Sørreisa Arbeiderparti, 🔟 seter:
Jan-Erik Nordahl
May-Tove Grytnes
Lise Løvland
Ana Myrlund
Otto Skogheim
Gry Anette Dahlø Bjørklund
Per Mathis Oskal
Vigdis Martinsen
Gry Vera Lømo
Tor Ivar Olsen

▪️ Sørreisa Senterparti, 4️⃣ seter:
Linn-Charlotte Nordahl
Ole Edvin Langaune
Jørn Hugo Lundberg
Thomas Norman Hansen

▪️ Samlingslista for Sørreisa, 3️⃣seter:
Hanne Fredriksen
Frank Arne Jakobsen
Lars Eriksen

▪️ Sørreisa SV, 1️⃣ sete:
Beathe Hoel

▪️ Sørreisa Høyre, 1️⃣ sete:
Trygve Andreas Olsen