Midt-Troms

Busstoppet «Rustadhøgda» fjernes

For å bedre trafikksikkerheten har Statens Vegvesen besluttet å avvikle et busstopp på E6 på toppen av Rustadhøgda. Busstoppet ligger i 70-sonen på E6, oppå en bakketopp. Elever har måttet krysse europaveien for å komme til andre korresponderende busser. Dette påvirker rutene 100, 130, 300, 310, 318, 319 og 342. Troms Fylkestrafikk skriver følgende om Les mer